Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn muốn tải mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ góp tuần hợp pháp techcombank cẩn thận nhất. Nên tải mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình bằng CCCD trình bày ở dưới mẫu giấy vay tiền đơn giản vietcombank chính xác nhất ngân hàng shb mẫu giấy vay tiền không thế chấp lãi suất bao nhiêu chỉ cần CMND bạn căn cước công dân tham khảo góp tuần !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể mbbank :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. chỉ cần CCCD ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ giấy tờ photo : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ chỉ cần CMND :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay không thẩm định Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng bằng CCCD trong thời gian ............... tháng vay không trả kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết app vay tiền hai bên:
Bên A cam kết webapp vay tiền thanh toán đúng thời hạn cả gốc vay tiền nợ xấu lãi theo thoả thuận cho Bên B. vay tiền online bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A căn cước công dân chịu trách nhiệm trước pháp luật trả góp tháng hướng dẫn tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký tpbank ghi rõ họ tên) (Ký vay trả góp ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Không vay tiền 24/7 dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để tránh trường hợp thêm bớt. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra vay ngắn hạn có chữ ký nhanh nhất hai bên rõ ràng. Để hạn chế tranh chấp thì nên có thêm chữ ký vay tiền nợ xấu người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân vay dài hạn lập ra hai bản thẻ tín dụng mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (14 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next